Национална камара Пожарна Безопасност в Строителството

Сдружение “Национална камара Пожарна безопасност в строителството” (НКПБС) е браншова организация на лица и дружества, работещи в областта на пожарната безопасност.

 

В НКПБС членуват фирми и специалисти, които извършват проектни и проучвателни работи, експертни и консултантски услуги, монтажни и инсталационни дейности, сервизни дейности, производство на машини, съоръжения и апарати, търговска дейност, посредническа дейност и други дейности, свързани с пожарната безопасност и аварийна безопасност. Сдружението НКПБС е учредено през месец Юни 2019 г. и регистрирано през месец Октомври 2018 г., като юридическо лице с нестопанска цел, с централен офис в гр. Пловдив, ПК 4018, бул. Марица 154, Секция А, ет.2, офис А3, e-mail: 

office@nafsc.org

 

 

Прочети още